Logotype

Välkommen till Tosätters rika historia

Tosätters Byhistoriska Förening verkar för att bevara och levandegöra byns historia. Tosätter blomstrar idag – nya familjer flyttar in och ger byn liv och rörelse. Byns utveckling genomtiderna fascinerar många. Tosätter har än idag flera bondgårdar, men har också tidigare haft både möbelfabrik, skola, smedja, kvarn och mycket mer. Sedan  90-talet har det bedrivits studiecirklar i byn och nu arbetar Tosätters Byhistoriska Förening aktivt för att sammanställa byns historia i en bok – Boken om Tosätter.

Nyheter

Råstenar

Tosätters Skifteslags råstenar och dess placeringar utmed markens yttergränser mot grannbyarna

Läs mer Läs alla nyheter