Logotype

Om Tosätters Byhistoriska

Föreningen grundades med anledning av de studiecirklar som hållits i sedan 90-talet kring byns historia. Studiecirklarna som startade 1992 forskade i de gårdsnamn som funnits i byn. Ett resultat av cirklarna är att alla hus i byn nu har skyltar med gårdsnamn.

Ambitionen med föreningen är att bevara Tosätters historia för eftervärlden. Målet har varit att ge ut en bok med ett urval av den rika historien. Det samlade materialet är stort, det finns mycket dokumenterat från olika tider, verksamheter och levnadsöden.

Alla intresserade är välkomna som medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per år. Här anmäler du intresse för att bli medlem.