Logotype

Styrelse

Styrelsen för föreningen består av:

Ordförande
Hans Westberg

Kassör:
Roger Melin  

Ledamöter:
Tage Jonsson, Ola Borin och Mats Sättlin

Suppleanter:
Tage Enström och Åke Sjödin